Ừ ...em công nhận em rất trẻ con nhưng....nó nhất rất dai người nào làm nó đau và nó khóc :)) Xây dựng 1 hạnh phúc thật sự rất khó Nhưng chỉ...

Một lần làm đau nhau có thể mất nhau mãi mãi !


Loading...

Ừ ...em công nhận em rất trẻ con nhưng....nó nhất rất dai người nào làm nó đau và nó khóc :))

Xây dựng 1 hạnh phúc thật sự rất khó
Nhưng chỉ 1 cái chạm nhẹ của nỗi đau thì cũng đủ làm sụp đổ tất cả
Cười bao nhiêu cũng k đủ
Nhưng chỉ khóc 1 lần cũng cảm thấy dư thừa
Yêu sâu đậm bao nhiêu cũng k thể đong đầy
Nhưng một lần làm đau nhau có thể mất nhau mãi mãi !
Loading...

0 nhận xét: