Niềm tin nó giống như 1 tờ giấy, một khi đã nhàu nát, cho dù bạn có cố gắng vuốt nó phẳng...nhưng nó sẽ không bao giờ hoàn hảo như ban đầu m...

Một lần bất tín vạn lần bất tin


Loading...

Niềm tin nó giống như 1 tờ giấy, một khi đã nhàu nát, cho dù bạn có cố gắng vuốt nó phẳng...nhưng nó sẽ không bao giờ hoàn hảo như ban đầu một lần nữa. Mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng hãy cố gắng đừng bao giờ để đánh mất sự tin tưởng của bạn trong lòng mỗi người nhé.
Loading...

0 nhận xét: