• Cầu vồng... ...muốn xuất hiện... ...cần cả Mưa và Nắng...! • Hạnh phúc... ...muốn có được... ...phải trải qua cả Đắng và Cay...! • Vì vậy....

Một khi đã có được hạnh phúc thì cần phải biết nắm giữ.!


Loading...

• Cầu vồng...
...muốn xuất hiện...
...cần cả Mưa và Nắng...!
• Hạnh phúc...
...muốn có được...
...phải trải qua cả Đắng và Cay...!
• Vì vậy...
- Một khi đã có được hạnh phúc thì cần phải biết nắm giữ.!
- Thêm chút [Ngọt ngào] để niềm Hạnh phúc đó đong đầy hơn bạn nhé!
Loading...

0 nhận xét: