Người che đậy mọi mối quan hệ mập mờ bằng 2 từ "bạn bè" , người che giấu cảm xúc bằng 3 từ "không có gì" , người vô tâm ...

Một dạ hai lòng liệu có vui không?


Loading...
Người che đậy mọi mối quan hệ mập mờ bằng 2 từ "bạn bè" , người che giấu cảm xúc bằng 3 từ "không có gì" , người vô tâm . Kẻ làm người buồn, kẻ làm người nhớ , kẻ mà người đang đợi chẳng bao giờ người nói ra . Vậy mà người vẫn nói nhớ tôi . Một dạ hai lòng liệu có vui không .


Loading...

0 nhận xét: