Đã yêu anh ...thì cho dù có thế nào đi chăng nữa? Cũng hay luôn ở bên anh nhé! Đừng vì một lý do nào đó mà...buông tay anh ra... -Miệng nói ...

Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn yêu, vẫn nhớ


Loading...

Đã yêu anh ...thì cho dù có thế nào đi chăng nữa? Cũng hay luôn ở bên anh nhé! Đừng vì một lý do nào đó mà...buông tay anh ra...

-Miệng nói ghét
..........nhưng lòng vẫn yêu, vẫn nhớ
-Miệng nói sẽ kiếm người khác
.........nhưng lòng chỉ có mình ai
-Miệng nói hết chờ
.........nhưng vẫn trông ngóng từng ngày ai kia trở về
-Miệng nói hết thương
.........nhưng trong lòng thổn thức
---- ----- Bởi trong tim....
........Vẫn luôn in đậm hình bóng ai kia...
Loading...

0 nhận xét: