Có một loại tình cảm : Biết rõ là dày vò nhưng lại không thể né tránh. Biết rõ là không có đường tiến nhưng lại không muốn quay đầu. Biết rõ...

Mắt không thấy tim sẽ không đau


Loading...

Có một loại tình cảm :
Biết rõ là dày vò nhưng lại không thể né tránh.
Biết rõ là không có đường tiến nhưng lại không muốn quay đầu.
Biết rõ là phải buông tay nhưng lại không cam tâm xa lìa.
Biết rõ chờ đợi sẽ không có kết quả nhưng bản thân vẫn - Cố chấp đợi chờ
Loading...

0 nhận xét: