Sao hôm nay em đi học muộn? Dạ! tại 2 chị hàng xóm nhà em chửi nhau ác quá ạ. Hàng xóm chửi nhau thì liên quan gì tới việc em đi học muộn? D...

Lý do đi học muộn


Loading...

Sao hôm nay em đi học muộn?
Dạ! tại 2 chị hàng xóm nhà em chửi nhau ác quá ạ.
Hàng xóm chửi nhau thì liên quan gì tới việc em đi học muộn?
Dạ tại chị này dọa tụt quần chị kia nên em chờ xem sao.
Loading...

0 nhận xét: