Những bác nào đang làm chồng và sắp làm chồng nhớ đọc nội quy và tuân thủ 1 cách nghiêm khắc kẻo bị vợ nó oánh cho thì khổ thân nhé hiii :) ...

Luật làm chồng


Loading...

Những bác nào đang làm chồng và sắp làm chồng nhớ đọc nội quy và tuân thủ 1 cách nghiêm khắc kẻo bị vợ nó oánh cho thì khổ thân nhé hiii :)

Luật làm chồng:

Phải biết đi chợ, không được nói dài.
Không được theo ai, bỏ nhà bỏ cửa
Phải biết sắm sửa, cho vk cho con
Không được lon ton bồ bịch nhăng nhít
Lương nhiều hay ít, nộp cả cho vk
Không được lông bông, đánh vk cãi láo
Vk xin thông báo gửi tới ck yêu
Cấm ck nói nhiều. vk yêu ck lắm!
Loading...

0 nhận xét: