Làm phụ nữ đừng có lụy tình quá! Dù thời gian đó có đẹp bao nhiêu! Nhưng chỉ cần 1 lần phản bội thì kẻ đó cũng chỉ la...

Làm phụ nữ đừng quá lụy tình...


Loading...

Làm phụ nữ đừng có lụy tình quá!
Dù thời gian đó có đẹp bao nhiêu! Nhưng chỉ cần 1 lần phản bội thì kẻ đó cũng chỉ là kẻ tầm thường đáng vứt đi.

Tỉnh lại đi. OK
Loading...

0 nhận xét: