Nhiều người cứ cố bám lấy những mối quan hệ không ra gì., bởi đơn giản họ sợ cảm giác cô độc. - Làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều ...

Làm người đừng quá nhạy cảm


Loading...

Nhiều người cứ cố bám lấy những mối quan hệ không ra gì., bởi đơn giản họ sợ cảm giác cô độc.

- Làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi
- Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền chứ
- Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ mãi nhớ !
Loading...

0 nhận xét: