Cuộc sống: - Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra.... Và: - Không phải nỗi đau nào cũng có thể khóc oà là hết!!!~ - Có đôi lúc không thể ...

Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra...


Loading...

Cuộc sống:
- Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra....
Và:
- Không phải nỗi đau nào cũng có thể khóc oà là hết!!!~
- Có đôi lúc không thể cười ..
. . .Mà cũng chẳng thể khóc
- Ừ ! Bất lực
- Những lúc như vậy thật sự chỉ muốn đi đâu đó thật xa và quên hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Loading...

0 nhận xét: