♥ Trước những đe dọa sẵn sàng cướp đi của bạn một nửa ấy... .. Bạn hãy nhớ rằng :... ♥ Hết mưa bầu trời sẽ sáng... ♥ Tắt nắng sao trời ...

Khoảng cách...


Loading...

Trước những đe dọa sẵn sàng cướp đi của bạn một nửa ấy...
.. Bạn hãy nhớ rằng :...
Hết mưa bầu trời sẽ sáng...
Tắt nắng sao trời sẽ lên...
Nước mắt làm tăng giá trị của nụ cười..
Và khoảng___cách...
.. Sẽ là liều thuốc thử tốt nhất để biết được tình yêu của bạn...!
Loading...

0 nhận xét: