Chấp nhận yêu xa là chấp nhận những khó khăn và thử thách. Và cô gái ơi, liệu bạn có đủ dũng cảm để yêu xa?

Khoảng cách không phải là trở ngại


Loading...

Chấp nhận yêu xa là chấp nhận những khó khăn và thử thách. Và cô gái ơi, liệu bạn có đủ dũng cảm để yêu xa?
Loading...

0 nhận xét: