Trong tình yêu nếu cứ nhìn vào vật chất để đánh giá thì sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu đẹp... tiền và vật chất chỉ là vật ngoài thân nay c...

Khi yêu đừng quá coi trọng vật chất


Loading...

Trong tình yêu nếu cứ nhìn vào vật chất để đánh giá thì sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu đẹp... tiền và vật chất chỉ là vật ngoài thân nay có mai mất là chuyên thường vì vậy đừng bao giờ quá coi trong vật chất các bạn nhé!
Loading...

0 nhận xét: