Khi vui ai cũng muốn cười Khi buồn ai cũng trong người không an Cuộc đời nghe tiếng thở than Hay là thấy cảnh trần gian u sầu Chấp tay khấn ...

Khi vui ai cũng muốn cười...


Loading...

Khi vui ai cũng muốn cười
Khi buồn ai cũng trong người không an
Cuộc đời nghe tiếng thở than
Hay là thấy cảnh trần gian u sầu
Chấp tay khấn vái con cầu
Mong sao có phép nhiệm mầu ban cho
Mọi người hạnh phúc ấm no
An vui hưởng cảnh tự do an lành
Ai ai cũng biết tu hành
Không còn cuộc sống tranh giành bon chen
Tâm lành đẹp tựa như sen
Gần bùn nhưng chẳng hôi tanh như bùn !!!
Loading...

0 nhận xét: