Đối diện trước biết bao nguy hiểm Nếu là bạn sẽ biết ra sao ? Chịu thân đau đớn nào cũng mặc ? Hay vươn mình thắng mọi gian nguy ? Nai kia k...

Khi phải đối diện với cuộc đời


Loading...

Đối diện trước biết bao nguy hiểm
Nếu là bạn sẽ biết ra sao ?
Chịu thân đau đớn nào cũng mặc ?
Hay vươn mình thắng mọi gian nguy ?

Nai kia không bao giờ để quỵ
Dẫu hơi tàn cũng quý lòng sang
Dù sao cũng mang bầu nhiệt huyết
Không dễ dàng bỏ lại quyết tâm

Ai khi sống cam đành số phận
Bỏ cuộc đời lận đận phù du
Thì chẳng bù được ơn sinh dưỡng
Mẹ Cha từng thương quý chăm nom.
Loading...

0 nhận xét: