Khi một người con gái hành động như thể cô ấy bất cần với mọi chuyện, thì đó chính là lúc cô ấy cần bạn nhất. Khi con gái bật khóc là lúc họ...

Khi con gái bật khóc là lúc họ đau nhưng vẫn tha thứ được...


Loading...

Khi một người con gái hành động như thể cô ấy bất cần với mọi chuyện, thì đó chính là lúc cô ấy cần bạn nhất.

Khi con gái bật khóc là lúc họ đau nhưng vẫn tha thứ được.
Khi con gái đau, nhưng không thể khóc là lúc họ đã không thể tha thứ được nữa.
Khi con gái uống bia rượu, tự hành hạ mình ..đó chính là lúc con gái không thể yêu được nữa!!!
Loading...

0 nhận xét: