Đi tu đâu phải trốn tìm Đi tu đâu phải chạy tình chọn kinh Đi tu đâu phải lụy tình Đi tu đâu phải dìm mình quên ai Đi tu vì thấy bi ai Đi tu...

Đi tu đâu phải trốn tìm đi tu đâu phải chạy tình chọn kinh


Loading...

Đi tu đâu phải trốn tìm
Đi tu đâu phải chạy tình chọn kinh
Đi tu đâu phải lụy tình
Đi tu đâu phải dìm mình quên ai
Đi tu vì thấy bi ai
Đi tu vì thấy đời kia khổ rồi
Đi tu vì thoát luân hồi

Đi tu vì cứu muôn loài chúng sanh
Đi tu đâu phải cành khô
Đi tu tim vẫn ấm đầy tình thương
Đi tu tim chẳng vấn vương
Đi tu tâm chẳng yêu thương tình đời
Đi tu cốt ý sáng ngời
Đi tu tình rộng từ bi muôn loài...!!!
Loading...

0 nhận xét: