Hỡi đàn ông ! Đừng bao giờ làm người phụ nữ của mình buồn , Biết sao không ? Bởi như vậy chẳng khác nào tạo cơ hội cho Đàn ông khác làm ngườ...

Hỡi đàn ông !


Loading...

Hỡi đàn ông !
Đừng bao giờ làm người phụ nữ của mình buồn ,
Biết sao không ? Bởi như vậy chẳng khác nào tạo cơ hội cho Đàn ông khác làm người Đàn bà của mình vui...
Loading...

0 nhận xét: