Đừng bao giờ nói ra những lời lẽ khó nghe khi tâm trạng của bạn không tốt. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thay đổi tâm trạng. Nhưng bạn sẽ không ...

Hãy thận trọng với những lời nói của bạn khi nóng giận


Loading...

Đừng bao giờ nói ra những lời lẽ khó nghe khi tâm trạng của bạn không tốt. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thay đổi tâm trạng. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để sửa đổi những gì bạn đã nói ra. Vì vây trước khi nói ra bất cứ điều gì bạn đều nên thận trọng với lời nói của mình nhé!

- Nghĩ miên man rồi
thở dài :’<
- Mắt ứa nước rồi lại
đưa tay lau vội : (
- Chẳng dám khóc … cứ
sợ mình buông xuôi rồi
gục ngã :’l
- Muốn được 1 ai đó
hiểu cảm giác lúc này .
- Nó chán … nó nhạt …
nó bất lực …nó khó diễn
tả :’)
Loading...

0 nhận xét: