Hạnh phúc thì có cánh... => Thổi nhẹ 1 cái là bay... Còn : Nỗi buồn thì lại không có chân... => Đuổi thế nào thì vẫn cứ ở lại... Cũng ...

Hạnh phúc thì có cánh...


Loading...

Hạnh phúc thì có cánh...
=> Thổi nhẹ 1 cái là bay...
Còn :
Nỗi buồn thì lại không có chân...
=> Đuổi thế nào thì vẫn cứ ở lại...
Cũng như. . .
- Hạnh phúc thì đến trước >Thoáng đến mà đã đi.
- Nỗi buồn thì đến sau -> Để lại vết đau là mãi mãi !~
Loading...

0 nhận xét: