Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu Đánh rơi rồi có tìm lại được đâ...

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh...


Loading...

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh
Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt
Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu
Đánh rơi rồi có tìm lại được đâu
Loading...

0 nhận xét: