Hphúc là sáng có việc để đi làm, chiều có nơi để về, và nơi ấy có người yêu thương mình ngóng đợi... Hạnh phúc là tối có bữa cơm nóng để ăn,...

Hạnh phúc nho nhỏ...


Loading...

Hphúc là sáng có việc để đi làm, chiều có nơi để về, và nơi ấy có người yêu thương mình ngóng đợi...
Hạnh phúc là tối có bữa cơm nóng để ăn, có tiếng cười rộn rã vang lên trong căn nhà nhỏ...
Loading...

0 nhận xét: