Đôi khi : Người đề nghị chia tay với bạn. Lại là người yêu thương và quan tâm bạn nhất ! Đôi khi : Người mà muốn buông tay bạn. . . Lại là n...

Hạnh phúc đã muốn bay đôi tay này làm sao giữ...


Loading...

Đôi khi :
Người đề nghị chia tay với bạn.
Lại là người yêu thương và quan tâm bạn nhất !
Đôi khi :
Người mà muốn buông tay bạn. . .
Lại là người mà bạn cảm thấy luyến tiếc nhất !
Đôi khi :
Người mà đang theo đuổi bạn. . .
Đột nhiên biến mất không một tin tức. . .
Lại là người mà bạn cảm thấy bâng khuâng nhất !
Và đôi khi :
Người mà bạn không có cảm giác yêu thương. . .
Lại là người mang cho bạn cảm giác hạnh phúc nhất.
Loading...

0 nhận xét: