Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của của người đến trước. Còn hơn là người đến trước phải nhường bước cho người đến sau. Không hi v...

Hạnh phúc là được làm tình yêu cuối cùng của một ai đó


Loading...

Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của của người đến trước. Còn hơn là người đến trước phải nhường bước cho người đến sau. Không hi vọng là tình đầu nhưng được làm tình yêu cuối cùng của một ai đó như vậy mới thật sự là niềm hạnh phúc.
Loading...

0 nhận xét: