Bỗng dưng thấy nhớ..! : ) - Hình bóng của ai đó..!! - Nụ cười của ai đó..!! - những lời chọc ghẹo của ai đó..!! - Nhớ cả những lúc vô tâm củ...

Hạnh phúc do chính mình nắm bắt


Loading...

Bỗng dưng thấy nhớ..! : )
- Hình bóng của ai đó..!!
- Nụ cười của ai đó..!!
- những lời chọc ghẹo của ai đó..!!
- Nhớ cả những lúc vô tâm của ai
đó...!!
Mình chỉ cần ai đó ở bên cạnh dù
chẳng nói gì, chẳng làm gì chỉ cần có
ai đó ở đây - ngay lúc này.
Loading...

0 nhận xét: