Hai thằng tù ngồi nói chuyện - Sao mày vào đây vậy? - À, tao ăn cắp xe hơi, còn mày? - Tao cứu người - Hả? cứu người mà cũng phải ở tù sao? ...

Hai thằng tù ngồi nói chuyện


Loading...

Hai thằng tù ngồi nói chuyện
- Sao mày vào đây vậy?
- À, tao ăn cắp xe hơi, còn mày?
- Tao cứu người
- Hả? cứu người mà cũng phải ở tù sao?
- Tại người tao cứu đang ở tùLoading...

0 nhận xét: