✿ Biết rằng: - Mỗi lần cãi nhau... ... là sẽ có người đau ✿ Biết rằng: - Mỗi lần giận nhau... ... là sẽ có người buồn ✿ Biết rằng: Mỗi lần x...

GIẬN thì cứ GIẬN mà YÊU thì vẫn cứ YÊU!!


Loading...

✿ Biết rằng:
- Mỗi lần cãi nhau...
... là sẽ có người đau
✿ Biết rằng:
- Mỗi lần giận nhau...
... là sẽ có người buồn
✿ Biết rằng:
Mỗi lần xa nhau...
... là sẽ có người nhớ
✿ Và ta biết rằng...
Vẫn còn yêu nhau rất nhiều...
✿ Nên...
... đừng cách xa nhau nhé!
✿ Ừ thì...
"GIẬN thì cứ GIẬN mà YÊU thì vẫn cứ YÊU!!
Loading...

0 nhận xét: