- Em có yêu anh hơn gia đình em không ? - Không. - Tại sao ? - Anh hãy nghe điều này : Khi em bắt đầu tập đi và bị ngã, anh không ở bên cạnh...

Gia đình em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này...


Loading...

- Em có yêu anh hơn gia đình em không ?
- Không.
- Tại sao ?
- Anh hãy nghe điều này :
Khi em bắt đầu tập đi và bị ngã, anh không ở bên cạnh đó để kéo em lên, nhưng mẹ em đã làm điều đó.
Khi em đi chơi, anh không ở đó để nắm lấy tay em dắt em đi, nhưng bố em đã làm điều đó.
Khi em khóc, anh không ở đó để dỗ em và cho em đồ chơi của anh, nhưng anh em và chị em đã làm điều đó.
Gia đình của em quý giá hơn bất cứ những thứ khác !
Loading...

0 nhận xét: