Gặp được nhau đã là cái duyên..!! .. đến với nhau... bên cạnh nhau... quan tâm nhau.. ... có lẽ là do số phận..!! ~* Nhưng để giữ được cái d...

Gặp được nhau đã là cái duyên..!!


Loading...

Gặp được nhau đã là cái duyên..!!
.. đến với nhau... bên cạnh nhau... quan tâm nhau..
... có lẽ là do số phận..!!
~* Nhưng để giữ được cái duyên ấy là do chúng ta...
..ông trời chỉ giúp ta một nửa đoạn đường mà thôi ..!
~* Đoạn đường còn lại là do ta tự ... Đi tiếp
Loading...

0 nhận xét: