Đúng là người đàn ông biết suy nghĩ =)) Anh ta thương người yêu và sợ người yêu phải suy nghĩ khổ thân nên anh ta GÁNH CHỊU MỘT MÌNH luôn. C...

Gánh chịu một mình


Loading...

Đúng là người đàn ông biết suy nghĩ =)) Anh ta thương người yêu và sợ người yêu phải suy nghĩ khổ thân nên anh ta GÁNH CHỊU MỘT MÌNH luôn. Các thánh nhớ học tập kinh nghiệm của anh ta nhé.
Loading...

0 nhận xét: