Em xem anh là thằng hề đứng bên lề của hạnh phúc :) *Lợi dụng nhau khi cần thiết :') *Rồi bỏ đi không một lời tạm biệt *Sống ở đời mà cứ...

Em xem anh là thằng hề đứng bên lề của hạnh phúc


Loading...

Em xem anh là thằng hề đứng bên lề của hạnh phúc :)

*Lợi dụng nhau khi cần thiết :')
*Rồi bỏ đi không một lời tạm biệt
*Sống ở đời mà cứ như hề trong rạp xiếc :'>
*Rồi đến lúc tiếc mới đi tìm lại nhau ....
- Ánh đèn tắt ....
- Sân khấu hạ màn ....
- Vở kịch tàn ....
- Hề tràn nước mắt !!!
Loading...

0 nhận xét: