Em thích đươc...ôm thật chặt từ phía sau anh. Cứ như thế... em sợ anh đi mất. Ngoảnh mặt lại anh..."Mỉm cười" ...ngây ngất... em ô...

Em thích được ôm thật chặt từ phía sau anh...


Loading...

Em thích đươc...ôm thật chặt từ phía sau anh. Cứ như thế... em sợ anh đi mất. Ngoảnh mặt lại anh..."Mỉm cười" ...ngây ngất... em ôm chặt như thế anh có muốn đi cũng có đi được đâu :)).

Loading...

0 nhận xét: