Mày ngốc lắm !!! + Yêu ít thôi . . . + Nhớ ít thôi . . . + Quan tâm ít thôi . . . + Sống tình cảm vừa thôi . . . [ Dù ] + Mày có yêu người t...

Em nhớ anh người yêu ạ!


Loading...

Mày ngốc lắm !!!
+ Yêu ít thôi . . .
+ Nhớ ít thôi . . .
+ Quan tâm ít thôi . . .
+ Sống tình cảm vừa thôi . . .
[ Dù ]
+ Mày có yêu người ta . . . Và . . .
+ Suy nghĩ cho người ta nhìu . . .
+ Thì . . . Cuối cùng chỉ mình mày đau !

= = = = = > > > > > >
Mày phải !!!!
+ Mạnh mẽ lên . . .
+ Lạnh lùng hơn . . .
+ Thờ ơ hơn . . .
[ Và ]
* Quan trọng là . . .
+ Mày phải sống cho bản thân mình nhiều hơn !
----] Vì [----
* Đời nó bạc lắm !!!
* Sống nhạt cho bớt đau >"<
Loading...

0 nhận xét: