- E mệt khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ. - E mệt khi cứ phải cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ. - E mệt khi phải giấu trong ...

Em mệt khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ...


Loading...

- E mệt khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ.
- E mệt khi cứ phải cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ.
- E mệt khi phải giấu trong mình bao nhiêu cảm xúc.
- E mệt khi cứ phải lo cho cảm giác của người khác...
Trong khi:
- Chính E cũng đang bị tổn thương! : )
Loading...

0 nhận xét: