Em làm gì còn nước mắt, mà họ cứ thắc mắc "Vì sao em hay cười" nước mắt cạn, hạnh phúc vỡ tan và giờ em đã khác... • Em vẫn là Em....

Em làm gì còn nước mắt, mà họ cứ thắc mắc "Vì sao em hay cười"


Loading...

Em làm gì còn nước mắt, mà họ cứ thắc mắc "Vì sao em hay cười" nước mắt cạn, hạnh phúc vỡ tan và giờ em đã khác...

• Em vẫn là Em...
• Một đứa khi buồn...
• Luôn chọn cách im lặng... Rồi khóc....!!
...
• Luôn động viên người khác đứng lên..
• Trong khi mình....thì hoàn toàn ngã gục...
Loading...

0 nhận xét: