Em khóc em tự lau. Cô ấy giả vờ đau anh vội vàng chăm sóc. Có phải đối với đàn ông đồ mới thì mới là đáng quý và tốt không?... E nhìn về quá...

Em khóc em tự lau...


Loading...

Em khóc em tự lau. Cô ấy giả vờ đau anh vội vàng chăm sóc. Có phải đối với đàn ông đồ mới thì mới là đáng quý và tốt không?...

E nhìn về quá khứ...
- Rồi chợt thấy thắc mắc
- A này...
- Yêu thương ấy là giả tạo hay thật lòng.
- Là chân thành hay thương hại.
- Và hơn hết, ngày ấy trong phút giây ngắn ngủi.
- Có khi nào E thật sự quan trọng với A
- như lời A từng nói...
Loading...

0 nhận xét: