E không mạnh mẽ như A nghĩ!! - Cũng chẳng dũng cảm như A vẫn tin!!! - E chỉ là E , yếu đuối và nông nổi !!! - Vẫn khóc khi sợ hãi !!! - Vẫn ...

E không mạnh mẽ như A nghĩ!!


Loading...

E không mạnh mẽ như A nghĩ!!
- Cũng chẳng dũng cảm như A vẫn tin!!!
- E chỉ là E , yếu đuối và nông nổi !!!
- Vẫn khóc khi sợ hãi !!!
- Vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai !!!
- Cuối cùng E chỉ là E !
- Vẫn cần có 1 ng che chở!!!
Loading...

0 nhận xét: