CON GÁI... - Con gái yêu chân thành... - Dễ giận nhưng dễ thứ tha... - Dễ buồn nhưng dễ quên... - Dễ khóc nhưng dễ nguôi ngoai... - Dễ yêu n...

Dễ giận nhưng dễ thứ tha...


Loading...

CON GÁI...
- Con gái yêu chân thành...
- Dễ giận nhưng dễ thứ tha...
- Dễ buồn nhưng dễ quên...
- Dễ khóc nhưng dễ nguôi ngoai...
- Dễ yêu nhưng chẳng dễ thay đổi..
- Vì con gái.....
- Khi giận họ chỉ cần 1 lời xin lỗi...
- Khi buồn họ chỉ cần 1 vòng tay...
- Khi khóc họ chỉ cần 1 bờ vai...
- Nhưng khi yêu thì họ dùng cả trái tim...
Loading...

0 nhận xét: