Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Muốn thấy cầu vồng thì phải biết chấp nhận những cơn mưa. Nếu cái gì cũng đạt được một cách quá ...

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng


Loading...

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Muốn thấy cầu vồng thì phải biết chấp nhận những cơn mưa. Nếu cái gì cũng đạt được một cách quá dễ dàng bạn sẽ không biết trân trọng và đáng quý.

Cuộc sống:
• Có quyền đẩy ngã bạn...
Người ta:
• Có quyền rời xa bạn...
...
Nhưng...
• Ngồi đó than khóc...
... hay...
• Đứng dậy tiếp tục bước đi...xa hơn
• Lại là quyền của bạn !!!
Loading...

0 nhận xét: