Cuộc đời này thật lạ… - Có những người mải miết tìm kiếm một tình yêu… - Cũng có những người sẵn sàng vứt bỏ tình yêu một thời mình tìm kiếm...

Cuộc đời này thật lạ…


Loading...

Cuộc đời này thật lạ…
- Có những người mải miết tìm kiếm một tình yêu…
- Cũng có những người sẵn sàng vứt bỏ tình yêu một thời mình tìm kiếm…
Để rồi tình yêu đáng trân trọng của người này…
Lại là thứ đã từng vứt đi của người khác…
Loading...

0 nhận xét: