Bỏ qua 1 người quan tâm mình để chạy theo một người không cần mình. Bỏ qua 1 người khóc vì mình để đến với người làm mình khóc Không nghe nh...

Con gái thật ngốc...


Loading...

Bỏ qua 1 người quan tâm mình để chạy theo một người không cần mình.
Bỏ qua 1 người khóc vì mình để đến với người làm mình khóc
Không nghe những lời chân thành của ai đó mà lại đau khổ bởi những lời ngọt ngào dối trá của kẻ khác
Loading...

0 nhận xét: