Chồng à! -- Hứa với Vợ nhé là chỉ yêu mình Vợ thôi -- Dù Vợ ở xa Chồng, không thể là người chạy đến bên Chồng đầu tiên khi chồng mệt mỏi -- ...

Cô ta có xinh thì anh cũng không được nhìn...


Loading...

Chồng à!
-- Hứa với Vợ nhé là chỉ yêu mình Vợ thôi
-- Dù Vợ ở xa Chồng, không thể là người chạy đến bên Chồng đầu tiên khi chồng mệt mỏi
-- Nhưng tạo hoá đã chọn rồi
-- Đặt Chồng vào trong tim Vợ
-- Vậy nên :
Chồng là của riêng Vợ thôi đấy....
Loading...

0 nhận xét: