Có những thứ qua đi không thể lấy lại được ..... Nên tốt nhất là trân trọng tất cả những gì mình có ......

Có những thứ qua đi không thể lấy lại được .....


Loading...

Có những thứ qua đi không thể lấy lại được .....
Nên tốt nhất là trân trọng tất cả những gì mình có ......
Loading...

0 nhận xét: