* Có một kí ức em mãi mãi không quên... * Và một cái tên suốt đời em vẫn nhớ!... * Kí ức vụt qua , lòng em chợt nhói... * Nhớ người đã nói :...

Có một kí ức em mãi mãi không quên...


Loading...

* Có một kí ức em mãi mãi không quên...
* Và một cái tên suốt đời em vẫn nhớ!...
* Kí ức vụt qua , lòng em chợt nhói...
* Nhớ người đã nói : " Mãi mãi bên em"!!!
- Giờ đây, em cần…
* 1 chút [THỜ Ơ]...
...để không còn quan tâm tới 1 người không đáng…
* 1 chút [LẠNH LÙNG]...
...để có thể ngẩng cao đầu mà bước qua anh…
* 1 chút [TÀN NHẪN]...
...để gạt bỏ đi quá khứ…
* 1 chút [LẠC QUAN]...
....để 1 lần nữa vững tin vào tình yêu…Và…
* 1 chút [MẠNH MẼ]...
...để cho những giọt nước mắt không rơi !
Loading...

0 nhận xét: