Bạn nghĩ sao về điều này? Học một mà khi ra đề thi thì bắt làm khó gấp 10 lần? Giống hệt kiểu đề trong chương trình "Ai thông minh...

Chuyện đi học...


Loading...

Bạn nghĩ sao về điều này? Học một mà khi ra đề thi thì bắt làm khó gấp 10 lần?

Giống hệt kiểu đề trong chương trình "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5": Một con thuyền chạy từ đầu sông tới cuối sông mất 2 giờ, chạy từ cuối sông về đầu sông mất 3 giờ. Hỏi: một cây bèo trôi từ đầu sông tới cuối sông mất bao lâu??? Mọi người thử giải xem.
Loading...

0 nhận xét: