Những cuốn sách, video không lành mạnh có tiêm độc tố để hòng thỏa lấp sự trống rỗng trong ta và tiêu thụ những chất liệu như thế làm cho rá...

Chuyển hóa rác thành những bông hoa đẹp


Loading...
Những cuốn sách, video không lành mạnh có tiêm độc tố để hòng thỏa lấp sự trống rỗng trong ta và tiêu thụ những chất liệu như thế làm cho rác cho chúng ta càng lớn...

Bình thường, trong cuộc sống chúng ta xả rác ra hàng ngày. Chúng ta biết rằng, có những rác có thể phân hủy được, nhưng có những rác phải mất đến vài chục năm, vài trăm năm mới có thể phân hủy.

Trong con người chúng ta cũng vậy, có những hạt giống đẹp có thể nở thành hoa, nhưng cũng còn những vụng về, yếu kém, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, là những mảnh rác trong tâm chúng ta.

Chúng ta phải thực tập sao cho rác của ngày xưa có thể biến thành chất liệu để nuôi đóa hoa tâm của chúng ta ngày hôm nay.

Chúng ta phải cùng nhau thực tập để giữ gìn những bông hoa trong lòng chúng ta còn tươi hoài, và cũng để cho rác của ngày xưa sẽ mau tan biến, rác của ngày hôm nay sẽ thôi tích tụ.


Chánh niệm giúp ta nhận diện được cái nào là rác, cái nào là hoa?

Ở thời đại ngày nay, chúng ta thấy trống rỗng trong con người chúng ta, thói thường những lúc cô đơn, những lúc trống rỗng, chúng ta bắt buộc phải mua những cuốn video không lành mạnh, những cuốn sách không lành mạnh, những câu chuyện có tiêm độc tố để hòng thỏa lấp sự trống rỗng trong ta và tiêu thụ những chất liệu như thế làm cho rác cho chúng ta càng lớn.

Càng ngày khung cảnh sống của chúng ta càng nhỏ hẹp.

Chúng ta sống không chánh niệm và vì thế chúng ta làm vung vãi những giận hờn, đau buồn, cái thù hằn, những cái đen tối của chúng ta ra xung quanh ta, là một hình thức làm ô nhiễm môi trường sinh sống của con người.

Chúng ta làm ô nhiễm tâm hồn và thân thể của chúng ta đã đành, chúng ta còn làm ô nhiễm môi trường sinh hoạt của những người đang sống trong ta.

Mỗi khi ta có giận, có buồn, có ganh, có ghét, có tuyệt vọng, có bực bội, chúng ta đang vung vãi cái rác của chúng ta lên những người chung quanh, rất tội nghiệp cho họ. Và vì vậy mỗi người chúng ta phải có phương pháp bảo quản cái rác của chính mình, và làm thế nào để cái rác đó đừng có phá hoại, xâm chiếm, làm hư hỏng môi trường sinh hoạt của người khác. Chánh niệm giúp ta nhận diện được cái nào là rác, cái nào là hoa?

Cái nào là hoa chúng ta gìn giữ, và cái nào là rác ta phải tập để chuyển hóa dần dần, để rác có thể trở thành chất liệu nuôi dưỡng những bông hoa đẹp trong ta.
Loading...

0 nhận xét: