- Tình hình là. . . - Đang nhớ 1 người - Đang nhớ nụ cười - Và đang lười yêu thương... - Vừa ngủ dậy nhưng tay quơ lấy cái điện thoại : khôn...

Chợt nhận ra có nỗi buồn bắt nguồn từ 1 Nỗi Nhớ !!!


Loading...

- Tình hình là. . .
- Đang nhớ 1 người
- Đang nhớ nụ cười
- Và đang lười yêu thương...
- Vừa ngủ dậy nhưng tay quơ lấy cái điện thoại : không tin nhắn,không cuộc gọi nhỡ...
- Lại vào check facebook cũng không có 1 noti hay inbox của người ấy
Cảm giác thoáng buồn . . .
- Chợt nhận ra có nỗi buồn bắt nguồn từ 1 Nỗi Nhớ !!!
Loading...

0 nhận xét: