♥ Chia tay ... - Không thể làm bạn ... - Cũng chẳng thể giả vờ không quen ♥ Mối quan hệ đó ... - Không ai có thể diễn tả thành lời ... ♥ ...

Chia tay ...


Loading...

Chia tay ...
- Không thể làm bạn ...
- Cũng chẳng thể giả vờ không quen

Mối quan hệ đó ...
- Không ai có thể diễn tả thành lời ...

Mỗi khi lướt qua nhau ...
- Chỉ một cảm giác ...
- Là đau

Nhưng muốn trở lại bên nhau ...
- Là điều không thể
Loading...

0 nhận xét: