- Bạn thân chưa hẳn đã là bạn tốt. - Bạn tốt chưa hẳn phải là bạn thân. - Đi trên 1 con đường bằng phẳng thành công thì ai cũng là bạn. - Ch...

Chỉ lúc vấp ngã thất bại thì mới biết bạn là ai


Loading...

- Bạn thân chưa hẳn đã là bạn tốt.
- Bạn tốt chưa hẳn phải là bạn thân.
- Đi trên 1 con đường bằng phẳng thành công thì ai cũng là bạn.
- Chỉ lúc vấp ngã thất bại thì mới biết bạn là ai.
-
-
- - Bởi Tình Bạn đi liền với hoàn cảnh!!
Loading...

0 nhận xét: